Music

gaya-carawa-jau-mari

gaya-ne-bacalo

gaya-re-khatir

gayiya-k-pran

gayiya-teri-kripa-se

go-maa-k-pyro

go-mata-ki-kripa-se

go-mata-ki-raksa

go-mata-re

is-arya-dhara-par